Varroa Mite Treatment - APIBUZZ Beekeeping

Behandeling tegen varroamijt

Een uitgebreid overzicht van de behandeling van varroamijt

Varroamijten, met name Varroa destructor en Varroa jacobsoni, vormen een aanzienlijke bedreiging voor volwassen honingbijen en broedsels. Deze parasieten kunnen bijen verzwakken, bijenvirussen verspreiden en uiteindelijk bijenkolonies vernietigen als ze niet worden gestopt.

Effectieve mijtenbestrijding is van cruciaal belang voor imkers, ongeacht of ze zich bezighouden met commerciële of hobbymatige bijenteelt. Deze gids biedt cruciale informatie over Varroamijten. Het legt uit hoe je ze kunt elimineren en biedt strategieën om te voorkomen dat ze in de bijenkorven terechtkomen.

APIBUZZ is een toonaangevend merk voor de behandeling van Varroamijtbesmettingen in honingbijenkolonies. APIBUZZ helpt mijtenpopulaties te voorkomen en bevordert gezondere en duurzamere bijengemeenschappen.

Varroamijten begrijpen:

Varroamijten kun je zien zonder een microscoop te gebruiken. De vrouwtjes zijn groter dan de mannetjes en zijn ongeveer 1,1 mm lang en 1,7 mm breed. Ze vertonen een roodbruine tint, terwijl mannetjes geelachtig wit zijn. De eieren van Varroa zijn rond en hebben een melkachtige kleur, met afmetingen van ongeveer 1,00 mm lang en 1,5 mm breed.

Ondanks dat ze leven en zich voeden met honingbijen, richten Varroamijten zich voornamelijk op larven en poppen in zich ontwikkelende broedsels. Dit gedrag is parasitair en veroorzaakt problemen voor honingbijen. Deze problemen omvatten misvormingen, zwakte en vliegproblemen. Bovendien brengen de bijen minder voedsel mee naar de kolonie.

Uiteindelijk kunnen Varroa-besmettingen de honingbijpopulaties verwoesten, wat kan leiden tot de ondergang van hele kolonies.

De oorsprong van varroamijten begrijpen:

De Varroamijt kan zich gemakkelijk tussen bijen verplaatsen en plagen in bijenstallen en volken verspreiden. Het dagelijks verplaatsen van bijenkorven, bijenkoninginnen en gebruikte bijenteeltapparatuur draagt bij aan de verspreiding van deze schadelijke mijten.

Bovendien kan de overdracht plaatsvinden tijdens het foerageren van bijen en zwermen, vooral van besmette kolonies. Mijten kunnen van de ene bij naar een bloem reizen en zich vervolgens hechten aan een andere bij die dezelfde bloem bezoekt. Wanneer de zieke bij terugkeert naar de zwerm, kunnen de mijten de korf opvreten en een invasie opzetten.

 

Effectief Varroamijtbeheer:

Als u vermoedt dat er Varroamijten in uw bijenstal voorkomen, moet u snel en strategische stappen ondernemen om de verspreiding ervan tot een minimum te beperken.

Monsters verzamelen:

  • Neem een monster van de vermoedelijke mijt en plaats dit in een bakje gevuld met gedenatureerde alcohol.
  • Bewaar de container uit de buurt van zonlicht.

Identificatiemarkering:

  • Label de zieke bijenkorf, inclusief deksel en containers, voor moeiteloze herkenning.

Hygiënische maatregelen:

  • Was de handen en alle gereedschappen en apparatuur die tijdens het proces worden gebruikt om verdere Varroa-besmettingen te voorkomen.

Persoonlijke beschermingsmaatregelen:

  • Bewaar uw bijenpak in een plastic zak. Bewaar uw handschoenen en pet ook in een plastic zak. Bewaar ze op de bijenteeltlocatie. Wacht op verdere instructies van de plaatselijke bijenteeltautoriteiten.

Rapportage:

  • Meld de besmetting onmiddellijk aan de ongediertebestrijdingsorganisatie van uw land.

 

Culturele benaderingen voor de behandeling van varroamijt:

Verschillende culturele benaderingen zijn gericht op het verminderen van de voortplanting van de Varroamijt, waardoor de afhankelijkheid van chemische behandelingen wordt geminimaliseerd:

Resistente schok:

  • Gebruik bijenrassen die resistent zijn tegen mijten. Voorbeelden van dergelijke rassen zijn Russische bijen of Varroa-gevoelige hygiënebijen (VSH). Deze rassen kunnen de mijtengroei onder controle houden en deze effectief verwijderen.

Kleine celkam:

  • Uit onderzoek blijkt dat het aantal mijten afneemt naarmate de celgrootte kleiner is. Overweeg het gebruik van een commerciële fundering met kleinere zeshoeken om de groei van de Varroamijt te beperken.

Broedpauze:

  • Verwijder de bijenkoningin tijdelijk gedurende ongeveer drie weken, zodat alle broedsels kunnen uitkomen. Hierdoor worden de mijten uit de cellen gedrukt en komen de volwassen bijen terecht, waardoor het hygiënische gedrag wordt bevorderd en het aantal mijten wordt verminderd. Deze methode kan een aanvulling vormen op chemische behandelingen voor een grotere werkzaamheid.

Mechanische benaderingen:

Het veranderen van de kolonie of kast kan een grote invloed hebben op de aantallen Varroamijten, vooral in combinatie met andere methoden. Overweeg de volgende populaire mechanische benaderingen:

Mijtenvangst:
- Varroamijten vertonen verhoogde reproductieniveaus in darrenbroedsels. Het verwijderen van darrenbroedcellen vóór opkomst kan de reproductie van mijten effectief verminderen.


Afgeschermde bodemplaat:
- Vervang massief houten bodemplaten door afgeschermde alternatieven. Deze innovatieve methode maakt gebruik van natuurlijk bijengedrag. Het zorgt ervoor dat gevallen Varroamijten de bijenpopulatie niet opnieuw kunnen besmetten.

Poedersuiker:
- Het aanbrengen van poedersuiker op bijen verbetert het verzorgingsgedrag, waardoor er meer mijten afvallen. Hoewel deze aanpak efficiënt is, kan deze veel werk vergen. Denk goed na over de voordelen en zwakke punten voordat u het in praktijk brengt.

Chemische strategieën:

Om optimale overwinteringsresultaten te garanderen, moet u chemische miticiden toedienen vóór de generatie van winterbijen. We kunnen chemische bestrijdingstechnieken in twee groepen verdelen.

Milde chemicaliën:

Milde chemicaliën omvatten natuurlijk voorkomende chemicaliën zoals oxaalzuur, mierenzuur, thymol en hop-bètazuren, enz. Ze laten geen resten achter in de bijenkorven, waardoor ze ideaal zijn om te gebruiken voordat je je toevlucht neemt tot harde chemicaliën.

Harde chemicaliën:

Synthetische miticiden, zoals fluvalinaat en cumafos, zijn effectief, maar hebben mogelijk een verminderde werkzaamheid vanwege de mijtenresistentie. Deze chemicaliën laten resten achter in was, waardoor de gevoeligheid voor nosema-ziekte toeneemt. De restdosis is echter verwaarloosbaar en veilig voor zowel de bijenkolonie als de mensen.

Amitraz, een populair synthetisch acaricide, onderscheidt zich als een veiliger alternatief. Het vervuilt de honing of was in zijn natuurlijke staat niet, waardoor het een veiliger aanpak biedt voor de bestrijding van varroamijten.

Varroamijtpopulaties detecteren:

Het behoud van het welzijn van uw bijen vereist consistente waakzaamheid met betrekking tot de mijtenpopulaties. Door uw kolonie regelmatig te beoordelen, kunt u vaststellen wanneer de Varroamijten een bepaald niveau bereiken, wat aangeeft dat er behoefte is aan interventie. Door regelmatige kastinspecties kunt u cruciale informatie verkrijgen over de ernst van de mijtenplaag. We raden ook aan technieken te gebruiken zoals het vangen van dronebroed, het nemen van monsters met een suikerrol of het gebruik van alcoholwassing.

Deze proactieve monitoringpraktijken dragen, in combinatie met de juiste behandelingen, bij aan het in stand houden van gezondere bijenkolonies en vruchtbaardere bijenkorven. Het begrijpen van de seizoenscyclus van mijten helpt ook bij het strategisch timen van uw interventies voor optimale effectiviteit. Het is belangrijk om uw detectie- en behandelingsaanpak af te stemmen op de unieke omstandigheden in uw regio en bijenkast.

APIBUZZ-productserie voor de behandeling van varroa:

APIBUZZ biedt imkers meerdere keuzes om medicijnen voor bijen toe te dienen. Blader door ons brede assortiment medicijnen voor bijen en kies het medicijn dat het beste bij u past!

APIBUZZ-bijenmijtstrips vallen op als de belangrijkste producten die op grote schaal worden gebruikt door imkers. Deze strips zijn onder imkers wijdverspreid populair geworden vanwege hun doeltreffendheid bij het bestrijden van mijtenplagen in bijenkorven. Deze bijenstrips zijn als volgt hieronder:

Product

Actieve inhoud

Functies

Beschrijvingen

APIFLUVA

Fluvalinaat

Standaard dosis

Basisbehandeling tegen bijenmijten

APIFLUVA-PRO

Fluvalinaat

Hoge dosis

Voor medicijnresistente Varroamijten

INS FLUVA

Fluvalinaat

Lage dosering

Milde mijtenbehandeling voor bijen

APIFLUME

Flumethrin

Standaard dosis

Voor medicijnresistente Varroamijten

APIXPERT

Flumethrin

Langzame afgifte

Eén strip kan minimaal 42 dagen werken.

 

APIBUZZ levert vloeibare oplossingen voor de bijenteelt . Deze producten verspreiden zich en trekken goed in, dekken alles grondig af en werken optimaal. Ze werken uitstekend, zelfs in vochtige omstandigheden. Daarom gebruiken imkers van over de hele wereld ze het liefst.

 

Product

Specificaties

Beschrijvingen

LINGMAN 12,5% EC Amitraz-oplossing

50ml/fles

Miticide

SALUD-BEE 20% EW Tau-fluvalinaat-oplossing

50ml/fles

Miticide

LINGMAN 10% BTMAC-oplossing

50ml/fles

Desinfectie van bijenkorven en apparatuur, het gebied rondom de bijenkorven; Preventie van bijenziekten

 

APIBUZZ biedt ook een oplossing voor de biologische varroamijtbehandeling . Imkers gebruiken zachte chemicaliën om varroamijten te bestrijden.

Bij langdurig gebruik van synthetische miticiden kan resistentie ontstaan. Naarmate de tijd van het jaar verstrijkt, kunnen we de effecten van het gebruik van synthetische miticiden veelvuldig zien. Studies tonen aan dat het veranderen van chemicaliën tijdens de behandeling resistentie kan helpen voorkomen.

Terug naar blog

Reactie plaatsen